Kontrakt

Denne kontrakt er gældende fra 18. Oktober 2018 og gælder for alle aftaler indgået med mig, Andreas Sahl, herefter refereret til som ”Fotografen(s)” og brudeparret anført herunder, herefter refereret til som “kunden(s)”.

Denne kontrakt forpligter kunden til at give fotografen besked om væsentlige ændringer i dagens program i rimelig tid inden brylluppet, dvs starttidspunkter, adresser, og lign. Fotografen kan ikke, ved manglende informering, holdes til ansvar for evt forsinkelser eller udeblivelser.

Fotografen er ikke ansvarlig for manglende dækning af dele af brylluppet, i tilfælde af begivenheder der er uden for fotografens kontrol (force majeure). Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forkerte angivelser af adresser, forsinkelser forvoldt af parret eller parrets gæster, vejret, restriktioner på lokationer, trafikale forhold, afspærringer, uheld og tyveri. 

Fotografen kan ikke gøres ansvarlig for baggrunde og lysforhold der forringer kvaliteten af det bestilte arbejde eller umuliggør opgaven. 
   

Det er, medmindre andet er tydeligt skriftligt aftalt, kundens ansvar at indsamle tilladelser til at fotografere på de ønskede steder. (Bemærk at mange offentlige bygninger, fx banegårde, metrostationer, indkøbscentre og lign. har forbud mod fotografering, medmindre der er fremsendt en skriftlig tilladelse.)  

Alle billeder taget af fotografen er beskyttet af ophavsretloven. Det betyder at fotografen har alle rettighederne til billederne og de må ikke kopieres, printes, ændres, videresælges eller reproduceres uden fotografens skriftlige tilladelse. Fotografen giver, ved levering af billederne, brudeparret begrænset brugsret over billederne, hvilket betyder at kunden frit må printe billederne, og dele de redigerede billeder på sociale medier og deres egen hjemmeside, blogs osv, men tydelig henvisning til fotografen ”Sahlfoto.dk". Det er ikke tilladt for kunden at videresælge eller benytte billederne i kommercielle sammenhænge uden skriftlig tilladelse fra fotografen.

Det er ikke tilladt for kunden at ændre på de leverede billeder uden fotografens tilladelse.    

I tilfælde af at fotografen ikke kan møde op og fuldføre opgaven som aftalt i denne kontrakt pga en skade, sygdom, en ulykke eller lign. som er udenfor fotografens kontrol, vil fotografen gør alt i fotografens magt for at finde en afløser. Skulle det ske, at en afløser ikke kan findes, vil der ikke kunne kræves erstatning, men et evt depositum vil selvfølgelig blive tilbagebetalt.    

I det tilfælde at alle de digitale filer går tabt, bliver stjålet eller ødelagt, af årsager udenfor fotografens kontrol, inklusiv, men ikke begrænset til harddiskfejl, kamerafejl og lign. vil hele beløbet blive tilbagebetalt.

I tilfælde af at en del af billederne går tabt, vil der blive udregnet et procentvist tab, og denne andel vil i disse tilfælde blive trukket fra den oprindelige pris. (Eks: Tager jeg 2000 billeder på dagen, men mister derefter 500 af dem, vil kunden blive opkrævet 75% af det fulde beløb) Der vil ikke yderligere blive udbetalt nogen form for erstatning.    

I tilfælde af at kunden aflyser aftalen med fotografen, vil der blive opkrævet et beløb der svarer til 50% af det aftalte, såfremt fotografen ikke bliver booket til et andet bryllup på den aftalte dato. Bliver fotografen booket på den aftalte dato efterfølgende, vil et beløb på 2000,- blive opkrævet.